Hotelbrand (mellemstor)

Beskrivelse Værdi
Sted

Hotel

Kreditter i gennemsnit 5000
Påkrævede brandstationer 6
Påkrævede redningsstationer 8
Genereret af Brandstation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede brandbiler 6
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Påkrævede stigevogn 1
Beskrivelse Værdi
Maks. antal patienter 10
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 40
Chance for at Akutlæge er krævet 10
Udvidelsesmissioner Hotelbrand (stor)
Tilbage