Bil kørt i vandet

Beskrivelse Værdi
Kreditter i gennemsnit 1400
Påkrævede vandredningsstationer 2
Påkrævede brandstationer 4
Påkrævede politistationer 2
Påkrævede redningsstationer 1
Sted

Genereret af Vandredningsstation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede politibiler 2
Påkrævede Indsatsleder Politi 1
Påkrævede både 2
Påkrævede dykkerbiler 2
Påkrævede brandbiler 3
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Beskrivelse Værdi
Indsatsleder Politi kun krævet når muligt Ja
Maks. antal patienter 1
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 90
Tilbage