Bus kørt i vandet

Beskrivelse Værdi
Kreditter i gennemsnit 3000
Påkrævede vandredningsstationer 3
Påkrævede brandstationer 5
Påkrævede politistationer 3
Påkrævede redningsstationer 10
Sted

Genereret af Vandredningsstation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede politibiler 3
Påkrævede Indsatsleder Politi 1
Påkrævede både 3
Påkrævede dykkerbiler 3
Påkrævede brandbiler 5
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Beskrivelse Værdi
Indsatsleder Politi kun krævet når muligt Ja
Maks. antal patienter 15
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 90
Tilbage