Hotelbrand (enorm)

Beskrivelse Værdi
Sted

Hotel

Kreditter i gennemsnit 12000
Påkrævede brandstationer 20
Påkrævede redningsstationer 15
Påkrævede politistationer 6
Genereret af Brandstation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede brandbiler 14
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 4
Påkrævede stigevogn 2
Påkrævede redningsvogn 2
Påkrævede vandtankvogne 1
Påkrævede højtrykskompressor 1
Påkrævede ledelses- og kommunikationsmoduler 1
Påkrævede politibiler 6
Påkrævede Indsatsleder Politi 2
Beskrivelse Værdi
Indsatsleder Politi kun krævet når muligt Ja
Maks. antal patienter 50
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 40
Chance for at Akutlæge er krævet 50
Tilbage