Mindre Farbriks Brand

Beskrivelse Værdi
Sted

Fabrik

Kreditter i gennemsnit 2000
Påkrævede brandstationer 8
Påkrævede redningsstationer 2
Genereret af Brandstation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede brandbiler 4
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 2
Beskrivelse Værdi
Maks. antal patienter 3
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 30
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Tilbage