Brand i Kloak

Beskrivelse Værdi
Kreditter i gennemsnit 210
Påkrævede brandstationer 6
Genereret af Brandstation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Påkrævede brandbiler 2
Beskrivelse Værdi
Tilbage