Blind passager fundet

Beskrivelse Værdi
Kreditter i gennemsnit 2000
Påkrævede politistationer 7
Påkrævede redningsstationer 5
Påkrævede brandstationer 1
Sted

Godsstation

Genereret af Politistation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede brandbiler 1
Påkrævede politibiler 8
Påkrævede hundepatruljer 1
Påkrævede Indsatsleder Politi 1
Beskrivelse Værdi
Indsatsleder Politi kun krævet når muligt Ja
Maks. antal fanger 4
Min. antal patienter 1
Maks. antal patienter 10
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 40
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Tilbage