Restaurant Brand

Beskrivelse Værdi
Kreditter i gennemsnit 5000
Sted

Restaurant

Påkrævede brandstationer 10
Påkrævede politistationer 1
Påkrævede redningsstationer 3
Genereret af Brandstation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede brandbiler 4
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Påkrævede stigevogn 1
Sandsynlighed for nødvendighed af stigevogn 50
Påkrævede redningsvogn 1
Påkrævede vandtankvogne 1
Sandsynlighed for nødvendighed af vandtankvogn 20
Påkrævede højtrykskompressor 1
Sandsynlighed for nødvendighed af højtrykskompressor 20
Påkrævede politibiler 2
Beskrivelse Værdi
Maks. antal patienter 5
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 60
Chance for at Akutlæge er krævet 40
Tilbage