Transport Køretøj Væltet

Beskrivelse Værdi
Påkrævede redningsstationer 2
Påkrævede brandstationer 6
Genereret af Ambulancestation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Påkrævede brandbiler 1
Påkrævede stigevogn 1
Beskrivelse Værdi
Maks. antal patienter 2
Min. antal patienter 1
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 50
Patientspecialer Kirurg
Tilbage