Arbejdskøretøj Bil Uheld

Beskrivelse Værdi
Kreditter i gennemsnit 950
Påkrævede brandstationer 9
Påkrævede redningsstationer 1
Genereret af Brandstation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede brandbiler 3
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Påkrævede redningsvogn 2
Beskrivelse Værdi
Maks. antal patienter 1
Min. antal patienter 1
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 70
Patientspecialer Traumatologi
Tilbage