Motorcross Uheld

Beskrivelse Værdi
Påkrævede redningsstationer 3
Sted

Motorcross bane

Genereret af Ambulancestation
Beskrivelse Værdi
Beskrivelse Værdi
Maks. antal patienter 3
Min. antal patienter 1
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 100
Patientspecialer Kirurg
Chance for at Akutlæge er krævet 25
Helikopter anmoder chance 5
Tilbage