Ild i sportshal

Beskrivelse Værdi
Kreditter i gennemsnit 2000
Påkrævede brandstationer 9
Påkrævede redningsstationer 2
Sted

Skole

Genereret af Brandstation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede brandbiler 5
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Påkrævede stigevogn 1
Beskrivelse Værdi
Maks. antal patienter 4
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 50
Tilbage