Stor supermarkedsbrand

Beskrivelse Værdi
Kreditter i gennemsnit 3000
Påkrævede brandstationer 8
Påkrævede redningsstationer 3
Påkrævede politistationer 2
Sted

Supermarked (stort)

Genereret af Brandstation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede brandbiler 6
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 2
Påkrævede stigevogn 1
Påkrævede redningsvogn 1
Påkrævede vandtankvogne 1
Sandsynlighed for nødvendighed af vandtankvogn 20
Påkrævede politibiler 1
Beskrivelse Værdi
Maks. antal patienter 6
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 30
Tilbage