Ild i cafeteria

Beskrivelse Værdi
Kreditter i gennemsnit 1300
Påkrævede brandstationer 6
Påkrævede redningsstationer 2
Sted

Skole

Genereret af Brandstation
Beskrivelse Værdi
Påkrævede brandbiler 3
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 1
Beskrivelse Værdi
Maks. antal patienter 2
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 50
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Tilbage