Hotelbrand (stor)

Belønning og forudsætninger Værdi
Interessepunkt

Hotel

Kreditter i gennemsnit 8000
Påkrævede brandstationer 10
Påkrævede redningsstationer 10
Påkrævede politistationer 3
Kræver brand udvidelse 1
Missionstype Brandbekæmpelsesmissioner
Kemiske og industrielle brandmissioner (Specialisering)
Krav til køretøjer og personale Værdi
Påkrævede brandbiler 8
Påkrævede Indsatsleder Brand-køretøj 2
Påkrævede stigevogn 1
Påkrævede redningsvogn 1
Påkrævede vandtankvogne 1
Sandsynlighed for nødvendighed af vandtankvogn 10
Påkrævede højtrykskompressor 1
Sandsynlighed for nødvendighed af højtrykskompressor 30
Påkrævede politibiler 3
Påkrævede Indsatsleder Politi 1
Indsatsleder Politi kun krævet når muligt Ja
Vandmængde påkrævet 4000
Slange Tender påkrævet 1
Påhængs pumpe påkrævet 1
Andre oplysninger Værdi
Maks. antal patienter 20
Patientspecialer Specialister i intern medicin
Sandsynlighed for nødvendighed af patienttransport 40
Chance for at Akutlæge er krævet 10
Udvidelsesmissioner Hotelbrand (enorm)
Missionsvarianter Hotelbrand (stor)
Tilbage